کارگاه ها

کارگاه ها به صورت انلاین و از طریق برنامه adobe connect برگزار می شود.

نام کارگاه مدرس اطلاعات بیشتر شرکت در کارگاه
The Online Workshop of Applications of Electric Vehicles in Smart Grids
Dr. Mehdi Rahmani-Andebili

کارگاه شبیه سازی و کنترل دینامیک خودروهای سنگین مفصلی با استفاده از نرم افزار TruckSim و MATLAB/Simulink
دکتر مجید مجیدی

کارگاه شبیه سازی و اجرای نرم افزار عیب یابی خودرو از طریق واقعیت افزوده
امید معصومی

کارگاه آموزش سابروتین نویسی در آباکوس با رویکرد شبیه سازی جوش و مواد خواص گرادیانی
دکتر امیر نجیبی، مهندس پیمان قاضی فرد

کارگاه رویکرد گهواره به گهواره در صنعت خودرو
وحید مشیرنیا، سید حسین سجادی‌فر

کارگاه بررسي استفاده حدكثري از ابزارهاي نوين تامين نقدينگي در صنعت خودرو
رضاآرياراد، پژوهشگر و كارشناس صنعت خودرو

زمانبندی کارگاه ها: (پنجشنبه 4 دی ماه)