کارگاه شبیه سازی و اجرای نرم افزار عیب یابی خودرو از طریق واقعیت افزوده

سرفصل کارگاه:

  •  معرفی فناوری واقعیت افزوده
  •  فرایند ساخت نرم افزار های واقعیت افزوده
  •  تست و اجرای نرم افزار واقعیت افزوده خودرو سراتو بر روی خودرو واقعی

توضیحات:

در بخش اول کارگاه به معرفی فناوری واقعیت افزوده و مزایا آن در راستای افزایش کیفیت و اثربخشی خدمات و دوره های آموزشی و همچنین کاهش هزینه شرکت ها پرداخته می شود و همچنین نمونه های موفق از کاربرد های فناوری واقعیت افزوده در برترین شرکت های خودرو سازی جهان، بررسی خواهد شد .
در بخش دوم کارگاه، فرایند ساخت نرم افزار های واقعیت افزوده و سخت افزار ها و نرم افزار ها و همچنین چالش های پیش رو در تولید این اپلیکیشن ها بررسی خواهد شد.
در بخش سوم کارگاه، نرم افزار واقعیت افزوده خودرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر روی یک خودرو تست خواهد شد.