کارگاه رویکرد گهواره به گهواره در صنعت خودرو

سرفصل کارگاه:

  • مقدمه:
   • از اقتصاد خطی تا اقتصاد چرخشی
  • موضوع اصلی:
   • اقتصاد چرخشی و توسعه پایدار
   • کلیاتی از اصول و مبانی اقتصاد چرخشی
   • اقتصاد چرخشی در کسب و کار و صنعت خودرو
   • سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد چرخشی در برخی از کشورهای جهان
  • جمع‌بندی
   • خلاصه‌ی مطالب
   • استانداردهاي بین‌المللی درحال تدوین براي اقتصاد چرخشی

توضیحات:

چندین دهه است که  خودروسازان قدر دنیا بر روی کاهش وزن خودرو کار می‌کنند. آن‌ها می‌دانند میزان مصرف بنزین یک‌ خودرو می‌تواند با کاهش وزن آن از طریق کم‌کردن وزن قطعات و مجموعه‌های تشکیل‌دهنده،.کاهش پیدا کند.  علاوه برآن مصرف مواد کمتر، هزینه‌ی تولید را کاهش داده و قیمت نهایی خودرو را پایین می‌آورد.

در سال 1990 کتابی با عنوان «گهواره به گهواره» منتشر شد که رویکرد دیگری را برای کاهش هزینه‌ی تمام‌شده‌ی محصول و صیانت از محیط زیست تبیین کرد.

«گهواره به گهواره» در اصل یکی رویکرد جامع‌نگر از اقتصاد چرخشی‌است. در اقتصاد چرخشی کارشناسان با تمرکز به استفاده‌ی بهینه از همه‌چیز (مواد، انرژی، ابزار، ماشین، نیروی‌کار، …) بهره‌وری را با تقلیل هزینه‌ها افزایش می‌دهند. رواج رویکرد «گهواره به گهواره»، سازمان را با آرمان این فلسفه که همانا «حذف واژه‌ی زباله از فرهنگ لغات جامعه‌ی بشری» است نزدیک می‌کند.

در این کارگاه اصول و مبانی اقتصاد چرخشی و بهره‌گیری از رویکرد «گهواره به گهواره» برای شرکت کنندگان تشریح می‌شود.