محورهای کنفرانس

زمینه‌های مختلف مورد نیاز برای پیشرفت صنعت خودرو در گام دوم، در کل زنجیره ارزش افزوده (از طراحی و تولید مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌ها تا  خودرو، فروش و کلیه خدمات مورد نیاز مشتری و صنعت) در سطوح مختلف کلان و خرد (صنعتی، ملی و بین‌المللی) در این کنفرانس در دو شاخه اصلی زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 

الف) سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

سیاستهای کلان اقتصادی و حمل و نقل و تاثیر آن بر صنعت خودرو
الگوها و سیاستهای کلان توسعه و رقابت‌پذیری صنعت خودرو
سیاستهای حکمرانی و تعامل سه‌گانه بین دانشگاه، صنعت و دولت
سیاستهای افقی و عمودی و تخصصی سازی هوشمند در صنعت خودرو
سیاستهای خصوصی‌سازی و سیاستهای اجرای اصل 44 در صنعت خودرو
سیاستهای فرارسی، یادگیری، انتقال فناوری و تولید بومی
سیاستهای تحقیق و توسعه و نوآوری باز و سرریزهای دانشی
سیاستهای واردات و صادرات در صنعت خودرو
سیاستهای جهانی و توسعه پایدار در حوزه‌های ایمنی، بهداشت، سلامت و محیط زیست و الاینده‌ها و استانداردهای فنی

حکمرانی تنظیم‌گرانه در صنعت خودرو
نظام تنظیم‌‌گری صنعت خودرو و راهکارهای بهبود
مکانیزم‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو
ساز و کارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و مدیریت بازار
بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید در صنعت خودرو ( قانون کار، قانون تجارت ..)
ساز و کارهای لازم برای تولید خودروهای پاک (گازسوز، هیبرید و برقی)
مشوقهای لازم برای بکارگیری خودروهای پاک (سرمایه‌گذاری در زیرساختها، یارانه به خودروهای کم مصرف، ...)
مشوقهای لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین (فناوری‌های برقی، هوشمندسازی، ایمنی فعال، هدایت‌کننده‌ها)

روندهای آینده صنعت خودرو در دنیا

تحولات و نیروهای پیشران سناریوهای آینده صنعت خودرو

فناوری‌های سخت‌افزاری آینده صنعت خودرو

فناوری‌های نرم و مدیریتی آینده صنعت خودرو

آینده روشهای تولید با تمرکز بر Industry 4.0 و بسترهای مورد نیاز

آینده انرژی‌های پاک و توسعه پایدار و تاثیر آن بر صنعت خودرو

بسترها و نیازمندی‌های هوشمندسازی در صنعت خودرو

روشهای نوین پلت‌فرمهای بازار سرمایه و اوراق بهادار و ابزارهای آن

روشهای نوین تامین مالی (جمع‌سپاری و بازار بورس شرکتهای دانش‌بنیان در صنعت خودرو و ..)

روشهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، صندوقهای بورسی

اصلاح ساختار مالی و مدیریت سودآوری در صنعت خودرو

روشهای نوین سرمایه‌گذاری در بخشهای تحقیقات و توسعه فناوری، طراحی، تولید

روشهای نوین در سرمایه‌گذاری صندوقهای جسورانه، و روشهای نوین مدیریت ریسک، و ...

شتاب‌دهنده‌ها و صندوقهای نوآوری، پژوهش و فناوری و فن بازارها

ساختار و کارکردهای مطلوب زیست‌بوم (اکوسیستم) نوآوری در صنعت خودرو

نقش کارآفرینان بزرگ و شرکتهای صنعتی در توسعه دانش‌بنیان صنعت خودرو

نقش تازه‌واردان و شرکتهای نوآفرین (استارتاپ) و دانش‌بنیان در صنعت خودرو

نقش نهادهای حمایتی توسعه نوآوری در صنعت خودرو (پارکهای فناوری، مراکز رشد، شتابدهنده‌ها و پهنه‌های نوآوری، ...)

نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در توسعه دانش‌بنیان صنعت خودرو

حقوق مالکیت معنوی، روشهای نوآوری باز و شبکه‌ای و الزامات آن

مراکز تبادل فناوری و ارزشگذاری فناوری و ارائه‌کنندگان خدمات در زیست‌بوم (اکوسیستم) صنعت خودرو 

روشهای تامین منابع مالی و انسانی توسعه نوآوری در اکوسیستم نوآوری صنعت خودرو

قوانین و فضای کسب و کار و مکانیزمهای توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت خودرو

رویکردهای جدید ساختاری مدیریت زنجیره ارزش در صنعت خودرو
راهبردها و ساختارهای مناسب توسعه زنجیره ارزش (بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکتهای تامین‌کننده تجهیزات و قطعات، ارائه کنندگان خدمات و ...)
رویکردهای تحولی در مدیریت لجستیک ( یکپارچه‌سازی فرایندهای حمل و نقل، سفارش‌دهی، ساخت، انبارداری و ...)
شیوه‌های جدید مدیریت اطلاعات و ارتباطات در زنجیره ارزش صنعت خودرو
راهبردهای مناسب برای توسعه شرکتهای خدمات فنی مهندسی، طراحی، تبادل‌کنندگان فناوری و آزمایشگاهی و ...
رویکردهای توسعه و تولید اقتصادی تجهیزات و مواد مهندسی استاندارد و پیشرفته در صنعت خودرو
زنجیره ارزش (از تامین تا خدمات پس از فروش و بازیافت) صنعت خودرو و ملاحظات زیست محیطی
نحوه کاهش ارزبری و وابستگی به قطعات، مواد و تجهیزات در صنعت خودرو

راهبردهای توسعه نوآفرینان (استارت‌آپها) و شبکه‌های تخصصی در توسعه خدمات پس از فروش
فناوری‌های اطلاعات و راهکارهای توسعه خدمات
راهبرد مناسب توسعه لجستیک در خدمات پس از فروش
سیاستها و مکانیزمهای مورد نیاز برای گارانتی و وارانتی
خدمات ارزش‌افزوده جدید و پتانسیلهای تغییرات در کسب و کارها
راهکارهای نوسازی صنعت و خروج خودروهای فرسوده و راهکارهای بازیافت مناسب و حفاظت از محیط زیست
راهبردهای مناسب توسعه شبکه توزیع داخلی و بین‌المللی

فناوری‌های جدید آموزش دانش و مهارت در سطوح کارگری
بسترهای لازم برای مدیریت دانش و جانشین‌پروری
بهینه‌کاوی در روشهای مدیریتی
عارضه‌یابی و بهینه کاوی روشهای مناسب برای پاداش و تنبیه در صف و ستاد
روشهای سازمان‌دهی و مدیریت پروژه‌ها در شرکتهای تولیدی
جذب و نگهداری نخبگان دانشی و مهارتی
عارضه‌یابی و نیازمندی‌های آموزشی در سطح مدارس و دانشگاهها برای فناوری‌ها و تحولات جدید صنعت خودرو و راهبردهای آن
روشهای توسعه توان تاب‌آوری منابع انسانی در شرایط سخت اقتصادی و تحولات انسانی پیش رو ناشی از تغییرات اساسی فناوری

ب) علوم مهندسی و فناوری‌های نوین  

قوای محرکه نوین، مصرف انرژی و محیط زیست (فناوری‌های محصول، منابع انرژی، مواد، فرآیندهای ساخت، استانداردها) 

کنترل (معماری، نرم‌افزار، سخت افزار، سطح خودرو و زیر سیستم) 

هوشمندسازی (معماری، نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه، فناوری‌های محصولی) 

ایمنی و عوامل انسانی (استانداردها، سامانه ها، غیر فعال، فعال، فناوری‌ها)

حسگرها (سنسورها) (مواد، فناوری تولید، فناوری محصول، آزمونها، اینترنت اشیاء) 

روشهای طراحی چابک (سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، مدیریت، آموزش)

روشهای طراحی مدولار و شکست اهداف و مکانیزمها تحلیلی مورد نیاز (رویه‌ها، نرم افزارها، تحلیل‌ها)

استفاده از واقعیت مجازی VR

مکانیزمهای مدیریت اطلاعات PLM

مکانیزمهای توسعه و مدیریت دانش

روشهای نوین شبیه‌سازی و تحلیل

روشهای نوین طراحی تلرانس

روشهای نوین طراحی روشهای تولید

سبک‌سازی (جانمایی، مواد فلزی وکامپوزیتی، نیازمندی‌های ساختاری، روشهای تولید، راهبردها و روشهای طراحی)

مواد هوشمند (مواد فلزی، پلیمری و سرامیکی، حسگرها (سنسورها))

قابلیت اطمینان (مواد، طراحی محصول، روشهای آزمون، روشهای ارزیابی)

طول عمر، دوام و کیفیت (استانداردها، روشهای تحلیل و آزمون)

خودرانها (فناوری‌های محصول، فناوری‌های تولید، فناوری‌های نگهداری و تعمیر، بسترهای لازم)

ارتباطات (سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، سیستم‌افزارها، قوانین مورد نیاز)

خودروهای مرتبط (ارتباط خودرو با مرکز، خودرو و جاده، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیستم‌افزارها، IoT، V2V، I2V، قوانین مورد نیاز)

روشهای تولید سریع

رباتها (طراحی، تولید و کاربردی)

حمل کننده‌های خودکار

مدیریت خطوط خودکار

برنامه‌ریزی جامع و e-ERP

فناوری ارتباطات

اینترنت اشیاء 

نیازمندی‌های Industry 4.0

داده‌های بزرگ (زیرساختهای حقوقی، زیرساختهای سخت افزاری، نرم افزارها، روشهای تحلیل، کاربردها)

خودروهای مشارکتی (زیرساختهای حقوقی، زیرساختهای سخت افزاری، نرم افزارها، روشهای بهینه دوران گذار)

خدمات افزوده

فروش زمانی خودرو