انجمن ها

چندین انجمن علمی و حرفه ای حمایت خود از برگزاری این کنفرانس را اعلام نموده‌اند.